Adviesbureau land- en tuinbouw

Adviesbureau land- en tuinbouw

Nieuw ingestelde, resultaatverantwoordelijke businessunits moesten ondernemen, maar hadden grotendeels een ambtelijk verleden.

In plenaire sessies hielp Antonie Reichling de businessunits hun ondernemerscultuur te definiëren in concreet en meetbaar gedrag. Op basis hiervan maakten de deelnemers individuele afspraken over verandering van hun houding en handelen.

Met het resultaat van de sessies waren de managers in staat ondernemerschap tot een hanteerbaar, resultaatgericht onderdeel van de ontwikkeling van hun adviseurs en van henzelf te maken.

 

admin