STRATEGISCH MANAGEMENT

U heeft een prachtig strategieplan, het volledige management is het er mee eens en u heeft het is aan de hele organisatie gecommuniceerd. Alleen, er gebeurt niets! Dat wil zeggen, iedereen is druk in de weer met de zaken van alledag, maar de projecten worden steeds weer uitgesteld. Of uw medewerkers willen wel, maar wat moeten ze nu precies doen om die strategie waar te maken?

Antonie Reichling helpt u de strategie samen met uw medewerkers te vertalen in heldere doelstellingen op een overzichtelijke termijn voor afdelingen en sleutelspelers. Hij helpt u dat op een zo’n manier te doen, dat uw medewerkers zich verbinden aan die doelstellingen en mee de verantwoordelijkheid voor het geheel dragen. Teamwork dus.

Zodat uw lange termijn voornemens omgezet worden in concrete inspanningen van alle medewerkers en een cultuur ontstaat, waarin iedereen zijn schouders eronder zet om de gemeenschappelijke doelen te bereiken en te behouden.

Projecten:

  • Alles
  • Organisatie coaching
  • Strategisch management | (semi)overheid
  • Strategisch management | non-profit
  • Strategisch management | profit