Opleiding

Uw behoefte aan kennis en vaardigheden is uniek. Met op uw situatie toegesneden maatwerk maakt Antonie het mogelijk dat u gericht datgene leert wat u daadwerkelijk kunt gebruiken en dat u uw verworvenheden weet toe te passen in uw dagelijkse realiteit.
Niet alleen morgen, maar ook na een half jaar.

Antonie Reichling hanteert een action learning aanpak. Voorbereiding door de deelnemers, gezamenlijke oefening en coaching op de toepassing vormen een totaal pakket dat de borging van het geleerde in de praktijk garandeert. Bovendien ontwikkelt u samen met Antonie een werkwijze waarbij u leert van uw ervaringen in de toepassing en uw vaardigheden zelfstandig verder ontwikkelt.

Hieronder kunt u meer lezen over de opleidingen.