Samen Aan De Slag

" Samen verkent u doelstellingen voor de ondersteuning en de mogelijke benadering. Vragen en tegenvragen helpen u daarbij. "

Samen Aan de Slag

samenwerkenAls organisatiecoach gaat Antonie naast de ondernemer of manager zitten en samen bedenken zij hoe die lange termijn voornemens omzet in concrete inspanningen van alle medewerkers, hoe die een besturingssysteem opzet, dat grip geeft op de activiteiten, hoe de processen en organisatie zo in te richten, dat de ondernemer of manager waarmaakt wat die beloofd heeft, en hoe die een cultuur ontwikkelt, waarin iedereen de schouders eronder zet om een gemeenschappelijke doel te bereiken en te behouden.

U bent geïnteresseerd in samen met Antonie Reichling aan de slag te gaan? Dan werkt dat als volgt.

Intakegesprek
In een eerste gesprek informeert u Antonie Reichling over de aanleiding voor uw interesse in ondersteuning.
U bespreekt met hem uw behoeften en uw vraagstelling.
Samen verkent u doelstellingen voor de ondersteuning en de mogelijke benadering. 5 vragen en tegenvragen helpen u daarbij:

  • Waarom huurt u een adviseur in?
  • Kunt u het niet veel beter zelf?
  • Welk resultaat wilt u zien? Moet het écht nu?
  • In welke rol wilt u de adviseur zien? Wat vraagt dat van u?
  • Wat is zijn aanpak en zijn uitgangspunten?
  • En de uwe? Matcht dat?
  • Wat is zijn bagage? Kunt u dat beoordelen?
  • En.. klikt het?

Download pdf artikel: Gegarandeerd tevreden over uw adviseur? 5 vragen waarmee u de beste keuze maakt

Overschrijdt uw vraagstelling Antonie’s expertise? Of heeft u toch liever iemand anders? Dan verwijst Antonie u graag in zijn netwerk!

Voorstel aanpak
In vervolg op het intakegesprek formuleert Antonie Reichling een voorstel. In het voorstel neemt hij een duidelijke doelstelling voor de ondersteuning op, zet hij de gezamenlijke aanpak uiteen en geeft hij inzicht in planning en capaciteitsbeslag voor alle betrokkenen.

Offerte en opdracht
Als Antonie’s voorstel u aanspreekt, dan doet hij u een prijsaanbieding. Kunt u zich vinden in zijn offerte, leveringsvoorwaarden en het privacybeleid, dan bevestigt u schriftelijk aan Antonie uw opdracht. En dan? Dan gaat u samen aan de slag!

Uitvoering
Antonie Reichling is uw partner bij het oplossen van problemen en het ontwikkelen van uw organisatie. Naar de intentie van de overeenkomst gaat u samen aan de slag om de afgesproken doelstellingen te bereiken. Daarbij stuurt u samen op alle aspecten: kwaliteit van het resultaat, tijdigheid, budget, communicatie en de wederzijdse bijdragen.

Eindevaluatie
Als uw samenwerking het afgesproken resultaat opgeleverd heeft, dan is dat het moment om te evalueren. Evalueren om het maximale effect uit het behaalde resultaat te halen, en ook evalueren om maximaal te leren van ons samenwerkingsproces. Zodat wij er beiden wijzer en krachtiger van worden. Iets voor u, zo’n partner?

Geïnteresseerd ?
Neem of telefonisch (06 – 113 10 852) of via het volgend formulier contact met mij op voor een eerste gesprek:

Contact NL