ORGANISATIE COACHING

Antonie hanteert een coachende aanpak en streeft ernaar dat zijn klanten zoveel mogelijk zelf doen, zodat zij snel op eigen kracht verder kunnen.

In een begeleidingstraject ondersteunt Antonie Reichling u met zelf concreet formuleren van uw doel, zelf vaststellen van de weg en zelf bepalen wat nodig is om de weg te gaan. Op basis van zijn kennis en ervaring zegt hij u wat werkt en wat niet, bij u, voor uw doel en uw organisatie.
Hij reikt u gericht die kennis en tools aan waar u op dat punt op uw weg behoefte aan heeft. Als Antonie niet zelf beschikt over de kennis, dan weet hij die voor u te vinden.

Antonie biedt u een partner op uw weg aan wie u uw hoop en uw zorgen kunt spiegelen en die u gevraagd en soms ongevraagd feedback geeft. Zoveel als nodig en niet meer dan noodzakelijk.
Samen uit, samen thuis, zolang als u dat wilt en niet langer dan noodzakelijk.

Projecten:

  • Alles
  • Kwaliteitsmanagement | (semi)overheid
  • Kwaliteitsmanagement | non-profit
  • Kwaliteitsmanagement | profit
  • Organisatie coaching