Brancheorganisatie

Brancheorganisatie

Het centraal bureau had ruim 40 projecten onderhanden, maar in welk stadium deze projecten zich bevonden, wanneer de oplevering verwacht werd en of die projecten op elkaar afgestemd waren, was onduidelijk. De belanghebbenden hadden daarbij sterk uiteenlopende informatiebehoeften, waaraan het bureau niet tegemoet kon komen.

Gebaseerd op het project als entiteit, ontwierp Antonie Reichling een informatiesysteem dat zowel het programma- en projectmanagement ondersteunde, als flexibel antwoord kon geven op de diversiteit aan vragen.

De brancheorganisatie zag de projecten helder verbonden met de doelen en prioriteiten van de branche en kon de voortgang op ieder moment opvragen. Het projectleidersoverleg beschikte over een instrument dat zowel iedere projectleider individueel als de gezamenlijkheid ondersteunde.

 

admin