Europese administratieve organisatie

Europese administratieve organisatie

Teams waarvan de leden uit verschillende landen komen met verschillende achtergronden, betekenen een extra uitdaging voor managers. Vooral wanneer zij van doen hebben met alle landen en culturen op de wereldbol.

In korte workshops gaf Antonie Reichling deelnemers persoonlijke, schriftelijke feedback – gebaseerd op een vooraf ingevulde web-based vragenlijst – over hun competentie in de omgang met culturele verschillen. Ook konden zij zichzelf vergelijken met het groeps- en een generiek competentieprofiel.

Deelnemers werden zich meer bewust van multiculturele dynamiek met het oog op de ontwikkeling van goed presterende teams. Zij leerden hoe hun management stijl aan te passen, zodat zij interculturele synergie in hun teams bereikten door verbeterde communicatie en effectieve omgang met conflicten.

 

admin