Europese administratieve organisatie

Europese administratieve organisatie

Om haar strategie uit te voeren, subsidieert de organisatie projecten. De organisatie heeft echter onvoldoende zicht op de goede aanwending van de subsidies en de projectresultaten kunnen beter.

Antonie Reichling geeft de beslissers inzicht in de samenhang van hun strategie, de keuze van projecten en het management van het programma.

Het proces van evalueren van projectvoorstellen en het verlenen van subsidies, verandert van haastklus in een duidelijke stap in een strategisch proces. Projectvoorstellen worden niet alleen meer beoordeeld op hun kans van slagen, maar ook op hun bijdrage aan de strategie. De organisatie monitort toegesneden op het project.

 

admin