Ingenieursbureau uitvoeringsorganisatie

Ingenieursbureau uitvoeringsorganisatie

Het afdelingshoofd monitorde de voortgang en de kosten van haar projecten op een A3-spreadsheet. Over het geheel klopte alles, maar op onderdelen deden zich steeds problemen voor met ontbrekende middelen die onoverkomelijk leken te zijn.

Antonie Reichling ontwikkelde een dashboard, dat niet alleen in een oogopslag zichtbaar maakte bij welk project sprake was van dreigende overschrijding, maar ook waar dat aan lag. Zowel de afspraken met de opdrachtgever als de eigen tijdsbesteding werden inzichtelijk gekoppeld aan de voortgang.

Aan de hand van het dashboard besprak het afdelingshoofd iedere periode met zijn bureaumanagers en de betrokken opdrachtgevers de dreigende overschrijdingen. Die pakten van dat moment af de problemen aan voordat die onoverkomelijk waren.

 

admin