Interculturele vaardigheid check

Interculturele vaardigheid check

Organisaties en teams waarvan de leden uit verschillende landen komen, met verschillende achtergronden en etniciteit, waarin vrouwen en mannen werken, soms met functiebeperkingen, betekenen een extra uitdaging én een extra kans voor managers en medewerkers.

Op basis van een web-based assessment geeft Antonie Reichling deelnemers persoonlijke en eventueel groepsfeedback op die competenties waarvan op basis van wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat zij met name belangrijk zijn voor het omgaan met culturele diversiteit.

De deelnemers zijn zich zo meer bewust van interculturele dynamiek en zij hebben inzicht in sterke punten en concrete aanknopingspunten om hun interculturele competenties te ontwikkelen. Daarmee zijn zij in staat de samenwerking en teamprestaties verder te versterken.

 

admin