Stichting voor Gezinsvoogdij en Pleegzorg

Stichting voor Gezinsvoogdij en Pleegzorg

Private stichting stond voor het opvangen van een groep jeugdigen die zonder haar tussen wal en schip zou vallen. De vraag was hoe de stichting haar belangrijke en groeiende taak op termijn kon volhouden.

Antonie Reichling nam directie en management team stap voor stap mee in de ontwikkeling van een haalbaar en begrijpelijk groeiscenario, uitgewerkt in concrete stappen. Hij hielp hen vervolgens het eindresultaat te presenteren en het commitment van de teamleiders voor de uitvoering te verwerven.

De stichting slaagde erin organisatieontwikkeling met het oog op de lange termijn gedoseerd toe te voegen aan het verwerken van de groeiende vraag naar zorg door de zorgverleners.

 

admin