Strategisch management, strategie vorming en implementatie

Antonie Reichling helpt u succesvol te zijn op de korte en op de lange termijn

Strategie vorming en implementatie omvat een viertal gebieden, strategisch management, scenario denken, visie vorming, en strategie implementatie. Waar het eerste en het laatste gebied in iedere aanpak een rol spelen, zijn scenario denken en visie vorming opties waar u voor uw organisatie voor kunt kiezen. Op alle vier de gebieden biedt Antonie u kennis en ondersteuning.

Fabriek golfkartonnen verpakkingen

De beste verpakkingsfabriek in de branche is overtuigd van de eigen aanpak, maar ziet zich door de markt gedwongen dat ‘aantoonbaar’ te maken. Antonie Reichling ondersteunt directie en managementteam bij

Strategisch management,
stevig staan in het heden

Antonie Reichling helpt u voor eenieder de kern van uw organisatie helder neer te zetten. Wat is de duurzame ambitie die u drijft, voor de klanten, voor de medewerkers, voor de maatschappij?
En hoe staat de organisatie ervoor in het nastreven van die ambitie? Wat komt er uit de omgeving op haar af, wat heeft de organisatie in huis om daarop in te spelen?

Antonie begeleidt u bij uw vertaling van de antwoorden op die vragen naar strategische voornemens.

Zodat uw organisatie stevig staat in het heden, klaar voor de nabije toekomst.

Scenario denken,
flexibiliteit creëren in een VUCA wereld

Voorspellen is niet onze sterkste kant. Onverwachte problemen oplossen kunt u goed, maar u heeft daar wel tijd voor nodig. Voorstellen welke extreme situaties zich zouden kunnen voordoen op de lange termijn, geeft u die tijd.

Antonie begeleidt u die aspecten van uw omgeving op te sporen die uiterst relevant zijn voor de organisatie en waarvan de uitkomst hoogst onzeker is. Hij helpt u zo beelden van voorstelbare toekomsten te creëren, waaraan u uw huidige aanpak en plannen spiegelt. Hij wijst u hoe u opties en indicatoren ontwikkelt.

Zodat u snel en flexibel kunt reageren op wat zich voordoet in uw omgeving. Zodat u succesvol bent wat de toekomst u ook brengt.

Audiovisueel bedrijf

Klein audiovisueel bedrijf handhaafde zich met moeite op het raakvlak van kunst en productie. Het eigen vermogen vertoonde een gestaag dalende lijn. Antonie Reichling hielp een duidelijk positionering met een

Brancheorganisatie jeugdzorg

Alle jeugdzorg-instellingen in Nederland moesten in enkele jaren, om hun financiering te behouden, HKZ certificatie behalen. De brancheorganisatie wilde hen daarbij centraal ondersteunen. Antonie Reichling begeleidde de brancheorganisatie in de

Visie ontwikkelen,
sturen op inspiratie

Uw organisatie draait, u heeft plannen en indicatoren, maar u mist élan, bevlogenheid. Het is tijd om te ondernemen!

Antonie begeleidt u bij het ontwikkelen van een inspirerend doel op de lange termijn, een visie. Een doel dat op de grens van het haalbare zit, maar prachtig is om na te streven. Hij helpt u een proces te organiseren waarmee alle medewerkers deelgenoot worden van de visie.

Zodat uw medewerkers vanuit inspiratie initiatieven nemen om het gezamenlijke doel te bereiken. Zodat bevlogenheid plannen en indicatoren overbodig maakt.

Strategie implementatie, the proof of the pudding

 

U heeft een prachtig strategieplan, het volledige management is het er mee eens en u heeft het is aan de hele organisatie gecommuniceerd. Alleen, er gebeurt niets! Dat wil zeggen, iedereen is druk in de weer met de zaken van alledag, maar de projecten worden steeds weer uitgesteld. Of uw medewerkers willen wel, maar wat moeten ze nu precies doen om die strategie waar te maken?

Antonie helpt u de strategie samen met uw medewerkers te vertalen in heldere doelstellingen op een overzichtelijke termijn voor afdelingen en sleutelspelers. Hij helpt u dat op zo’n manier te doen, dat uw medewerkers zich verbinden aan die doelstellingen en mee de verantwoordelijkheid voor het geheel dragen. Teamwork dus.

Zodat uw strategische voornemens omgezet worden in concrete inspanningen van alle medewerkers en een cultuur ontstaat, waarin iedereen zijn schouders eronder zet om de gemeenschappelijke doelen te bereiken en te behouden.