Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur

Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur

De organisatie is gewoon beleidsdoelen als te ondernemen activiteiten te formuleren en de realisatie op middelen te sturen. Inspanningen om afspraken SMART te formuleren hebben niet geleid tot een hogere effectiviteit van het beleidsproces.

Met behulp van het INK-Managementmodel helpt Antonie Reichling directie en managers beleidsvoornemens te formuleren in resultaattermen en maatstaven voor besturing en beheersing te identificeren. Antonie introduceert resultaatgericht management in het planproces en de formats voor planopstelling.

De managers maken verder afspraken op basis van een gelijkwaardig en actief besluitvormingsproces. Voor het eerst beleven zij het opstellen van hun afdelingsplannen als een uitdaging in plaats van een bureaucratische verplichting.

 

admin