Workshops strategisch personeelsmanagement

Workshops strategisch personeelsmanagement

Strategische veranderingen beginnen misschien abstract, maar de uiteindelijke personele consequenties zijn concreet en persoonlijk. Goed omgaan daarmee vereist een tijdige voorbereiding. U zult mensen meenemen in de verandering, u zult overplaatsingsmogelijkheden zoeken en in sommige gevallen zult u mensen helpen een plek buiten uw organisatie te vinden.

In drie stappen neemt Antonie Reichling u mee van verkenning van de consequenties van de strategische veranderingen, via bepaling van de strategische kloof naar de aanpak daarvan.

Aan het eind van drie workshops heeft u een beeld van de eisen die de strategische verandering aan uw organisatie stelt, heeft u de consequenties voor uw personeel geïnventariseerd, bent u voorbereid op loopbaangesprekken met uw medewerkers en kunt u een effectief en uitvoerbaar programma opzetten.

 

Antonie