Producent golfkartonnen verpakkingen

Producent golfkartonnen verpakkingen

Productiebedrijf was verzelfstandigd en had de ondernemingsfuncties Verkoop, Orderbeheer en Logistiek opgezet. Er was echter gerede twijfel over de effectiviteit en efficiency van de nieuwe functies.

Met enkele collega’s voerde Antonie Reichling een kwaliteitskostenonderzoek uit dat de twijfels bevestigde. Antonie begeleidde vervolgens de organisatie bij het opnieuw en klantgericht inrichten van haar processen en organisatie.

De aanpak bracht de bestaande verschillen van inzichten en afstemmingsproblemen op tafel. De organisatie verwierf daarmee praktische handvatten voor de optimalisatie van processen, organisatie en bemanning.

 

admin