Producent plastic verpakkingsmateriaal

De lijn beschouwde kwaliteit als de unieke verantwoordelijkheid van een staffunctionaris en het kwaliteitszorgsysteem als een noodzakelijk kwaad. Antonie Reichling hielp de afdelingen vanaf de ‘achterdeur’ hun verantwoordelijkheden, ambities, maatstaven

Share
Producent golfkartonnen verpakkingen

Productiebedrijf was verzelfstandigd en had de ondernemingsfuncties Verkoop, Orderbeheer en Logistiek opgezet. Er was echter gerede twijfel over de effectiviteit en efficiency van de nieuwe functies. Met enkele collega’s voerde

Share