Onderzoeken & Publicaties

" Antonie Reichling werkt het liefst een op een met u. "

Onderzoeken & Publicaties

publicatiesAntonie Reichling werkt het liefst een op een met u. En soms geeft zo’n opdracht aanleiding tot een onderzoek waarvan ook anderen de vruchten kunnen plukken. Of u als klant bent aanleiding tot een publicatie, om een extra handreiking te doen. Een publicatie van Antonie, al of niet met collega’s samen.

U kunt een aantal van de publicaties via de onderstaande links als pdf downloaden en lezen:

Onderzoeken en publicaties in 2023

Kunnen we het nut van SIPOC vergroten?
Procesverbetertool SIPOC uitgebreid naar SIPOCOI
Kwaliteit in Bedrijf, maart-april 2023

Onderzoeken en publicaties in 2016

Auditing: (g)een gebed zonder end?
De effectiviteit van certificatie-auditing
Sigma nummer 5, november 2016

Onderzoeken en publicaties in 2015

Werken aan actief betrokken auditees
Effectiviteitsverbetering door gemeenschappelijke betekenisgeving
Sigma nummer 6, december 2015

Hoe het auditproces bijdraagt aan leren
Gemeenschappelijke betekenisgeving tussen auditor en auditee
Sigma nummer 4, september 2015

Meer halen uit projectevaluaties
met De ProjectCheck als ondersteunend instrument
Kwaliteit in Bedrijf, maart 2015

Projecten evalueren
Wat we kunnen leren van ‘agile’ projecten
SIGMA Nummer 1, februari 2015

Onderzoeken en publicaties in 2013 en 2014

Projecten evalueren
Zes redenen waarom het er te vaak niet van komt
SIGMA Nummer 4, september 2014

Het boek Derde Generatie Kwaliteitsmanagement, Vertrekken, Zoeken, Verbreden, geredigeerd samen met Jan Jonker, is opgezet vanuit de ambitie een bijdrage te leveren aan de invulling van derde generatie kwaliteitsmanagement, op basis van concepten en praktijken van gisteren, vandaag en morgen. Uitgangspunt daarbij was wat oude en nieuwe ‘namen’ uit wetenschap én praktijk zeggen over dit fenomeen.
Deventer: Kluwer, 2013

Het artikel Derde Generatie Kwaliteits-management, Een antwoord op een behoefte geeft een kort overzicht van het bovenstaande boek.
SIGMA Nummer 2, april 2013

Onderzoeken en publicaties tussen 2009 en 2012

De toekomst van kwaliteit
American Society for Quality schetst vier toekomstscenario’s
SIGMA Nummer 4, augustus 2012

Derde Generatie Kwaliteitsmanagement
Een essay over organisaties en organiseren en veranderingen in het denken over kwaliteit
Duurzaam Organiseren. Doen!, 31 mei 2012

Organisaties met lef zetten een uiterste houdbaarheidsdatum
op elke procedure
In dit interview vertaalt Reichling de conclusies en aanbevelingen
uit het onderzoek naar praktische tips en adviezen.
Kwaliteitskwartaal Nr. 11, 2009, MOgroep Jeugdzorg, Utrecht

Onderzoeken en publicaties tussen 2007 en 2009

Gegarandeerd tevreden over uw adviseur?
Vijf vragen waarmee u de beste keuze maakt.
SIGMA Nummer 6, december 2009

Dwarsliggers hebben de toekomst Sterker uit de strijd
Vanuit de huidige situatie benoemen drie praktijkdeskundigen
ontwikkelingen die – doorgetrokken naar de toekomst – volgens hen ervoor zullen zorgen dat hun branche van management- en organisatieadviseurs versterkt uit de strijd te voorschijn komt.
Janine Bosma, Management Team 100, November 2009

Vervolgonderzoek opbrengsten traject HKZ-certificatie bij instellingen voor Jeugdzorg
Belevingen en verwachtingen van bestuur en uitvoerend leidinggevenden MOgroep Jeugdzorg, Utrecht, November 2008

Eerste indruk: Kwaliteitssysteem maakt bewust en bindt
De uitkomsten van de interviews onder vijf als eerste gecertificeerde instellingen en hun omgeving zijn bemoedigend.
Kwaliteitskwartaal Nr. 8, 2007, MOgroep Jeugdzorg, Utrecht