Workshops strategisch personeelsmanagement

Strategische veranderingen beginnen misschien abstract, maar de uiteindelijke personele consequenties zijn concreet en persoonlijk. Goed omgaan daarmee vereist een tijdige voorbereiding. U zult mensen meenemen in de verandering, u zult

Share
Stichting voor Gezinsvoogdij en Pleegzorg

Private stichting stond voor het opvangen van een groep jeugdigen die zonder haar tussen wal en schip zou vallen. De vraag was hoe de stichting haar belangrijke en groeiende taak

Share
Vereniging van Zorgverleners

Van oudsher gericht op de ontwikkeling en kwaliteitsborging van het vak, merkte het bestuur dat de leden in toenemende mate behoefte hadden aan ondersteuning bij hun positionering in het veld.

Share
Chemicaliën leverancier

De gedwongen winkelnering bij een universitaire stafafdeling stond onder zware druk. De afdeling wilde haar toekomst zeker stellen door de derde geldstroom te vergroten en de kosten voor de interne

Share