Workshops strategisch personeelsmanagement

Strategische veranderingen beginnen misschien abstract, maar de uiteindelijke personele consequenties zijn concreet en persoonlijk. Goed omgaan daarmee vereist een tijdige voorbereiding. U zult mensen meenemen in de verandering, u zult

Share
Audiovisueel bedrijf

Klein audiovisueel bedrijf handhaafde zich met moeite op het raakvlak van kunst en productie. Het eigen vermogen vertoonde een gestaag dalende lijn. Antonie Reichling hielp een duidelijk positionering met een

Share
Fabriek golfkartonnen verpakkingen

De beste verpakkingsfabriek in de branche is overtuigd van de eigen aanpak, maar ziet zich door de markt gedwongen dat ‘aantoonbaar’ te maken. Antonie Reichling ondersteunt directie en managementteam bij

Share
Adviesbureau land- en tuinbouw

Nieuw ingestelde, resultaatverantwoordelijke businessunits moesten ondernemen, maar hadden grotendeels een ambtelijk verleden. In plenaire sessies hielp Antonie Reichling de businessunits hun ondernemerscultuur te definiëren in concreet en meetbaar gedrag. Op

Share
Europees hoofdkantoor

Met de kredietcrisis kwam een Japanse machinefabriek wereldwijd in zwaar weer. Op korte termijn moesten de resultaten beter en de directie van het Europese hoofdkantoor legde een adviesaanvraag bij de

Share