Diensten

" Antonie hanteert een coachende aanpak en streeft ernaar dat zijn klanten zoveel mogelijk zelf doen, zodat zij snel op eigen kracht verder kunnen. "

ORGANISATIE COACHING

Antonie hanteert een coachende aanpak en streeft ernaar dat zijn klanten zoveel mogelijk zelf doen, zodat zij snel op eigen kracht verder kunnen.

In een begeleidingstraject ondersteunt Antonie Reichling u met zelf concreet formuleren van uw doel, zelf vaststellen van de weg en zelf bepalen wat nodig is om de weg te gaan. Op basis van zijn kennis en ervaring zegt hij u wat werkt en wat niet, bij u, voor uw doel en uw organisatie.
Hij reikt u gericht die kennis en tools aan waar u op dat punt op uw weg behoefte aan heeft. Als Antonie niet zelf beschikt over de kennis, dan weet hij die voor u te vinden.

Antonie biedt u een partner op uw weg aan wie u uw hoop en uw zorgen kunt spiegelen en die u gevraagd en soms ongevraagd feedback geeft. Zoveel als nodig en niet meer dan noodzakelijk.
Samen uit, samen thuis, zolang als u dat wilt en niet langer dan noodzakelijk.

Producent golfkartonnen verpakkingen

Productiebedrijf was verzelfstandigd en had de ondernemingsfuncties Verkoop, Orderbeheer en Logistiek opgezet. Er was echter gerede twijfel over de effectiviteit en efficiency van de nieuwe functies. Met enkele collega’s voerde

Organisatie voor watermanagement

Een infrastructuur renovatieproject was behoorlijk fout gegaan. Een groot aantal partijen was betrokken, iedereen gaf de aannemer de schuld, en het zag er niet naar uit dat iemand van de

OPLEIDING

Uw behoefte aan kennis en vaardigheden is uniek. Met op uw situatie toegesneden maatwerk maakt Antonie het mogelijk dat u gericht datgene leert wat u daadwerkelijk kunt gebruiken en dat u uw verworvenheden weet toe te passen in uw dagelijkse realiteit.
Niet alleen morgen, maar ook na een half jaar.

Antonie Reichling hanteert een action learning aanpak. Voorbereiding door de deelnemers, gezamenlijke oefening en coaching op de toepassing vormen een totaal pakket dat de borging van het geleerde in de praktijk garandeert. Bovendien ontwikkelt u samen met Antonie een werkwijze waarbij u leert van uw ervaringen in de toepassing en uw vaardigheden zelfstandig verder ontwikkelt.

Hieronder kunt u meer lezen over de opleidingen.

DE PROJECTCHECK

Samen met collega’s Tineke en Bart ontwikkelde Antonie Reichling voor u De ProjectCheck, hét instrument voor de evaluatie van de effectiviteit van uw projectaanpak. Als projectleider of opdrachtgever brengt u met De ProjectCheck het gesprek op gang tussen de belangrijkste betrokkenen bij uw project. Samen kijkt u naar het verloop van het projectproces:

  • de bijdrage aan de organisatiedoelstelling
  • de techniek van planning en uitvoering
  • de samenwerking binnen het team.

Met De ProjectCheck weet u zeker dat al deze invalshoeken aan de orde komen zodat u goede praktijken kunt borgen en de minder goede kunt verbeteren.

Zo realiseert u makkelijker én sneller uw projectresultaten.

Voor meer informatie en bestellingen: www.deprojectcheck.nl