Workshops strategisch personeelsmanagement

Strategische veranderingen beginnen misschien abstract, maar de uiteindelijke personele consequenties zijn concreet en persoonlijk. Goed omgaan daarmee vereist een tijdige voorbereiding. U zult mensen meenemen in de verandering, u zult

Share
Uitvoeringsorganisatie Infrastructuur

De organisatie is gewoon beleidsdoelen als te ondernemen activiteiten te formuleren en de realisatie op middelen te sturen. Inspanningen om afspraken SMART te formuleren hebben niet geleid tot een hogere

Share
Zelfstandig Bestuursorgaan

Voor de implementatie van resultaatgericht werken huurt de organisatie een groot adviesbureau in, maar de aanpak heeft een hoog mechanistisch en normatief gehalte en leidt tot een afhankelijke opstelling van

Share
Europese administratieve organisatie

Teams waarvan de leden uit verschillende landen komen met verschillende achtergronden, betekenen een extra uitdaging voor managers. Vooral wanneer zij van doen hebben met alle landen en culturen op de

Share