Werkterrein

"Het is helemaal duidelijk waar de organisatie voor staat en de klanten zijn er voor, maar u kunt die klanten nog beter van dienst zijn. En het moet mogelijk zijn om dat tegen lagere kosten te doen!"

STRATEGISCH MANAGEMENT

U heeft een prachtig strategieplan, het volledige management is het er mee eens en u heeft het is aan de hele organisatie gecommuniceerd. Alleen, er gebeurt niets! Dat wil zeggen, iedereen is druk in de weer met de zaken van alledag, maar de projecten worden steeds weer uitgesteld. Of uw medewerkers willen wel, maar wat moeten ze nu precies doen om die strategie waar te maken?

Antonie Reichling helpt u de strategie samen met uw medewerkers te vertalen in heldere doelstellingen op een overzichtelijke termijn voor afdelingen en sleutelspelers. Hij helpt u dat op een zo’n manier te doen, dat uw medewerkers zich verbinden aan die doelstellingen en mee de verantwoordelijkheid voor het geheel dragen. Teamwork dus.

Zodat uw lange termijn voornemens omgezet worden in concrete inspanningen van alle medewerkers en een cultuur ontstaat, waarin iedereen zijn schouders eronder zet om de gemeenschappelijke doelen te bereiken en te behouden.

Stichting voor Gezinsvoogdij en Pleegzorg

Private stichting stond voor het opvangen van een groep jeugdigen die zonder haar tussen wal en schip zou vallen. De vraag was hoe de stichting haar belangrijke en groeiende taak

Brancheorganisatie

Het centraal bureau had ruim 40 projecten onderhanden, maar in welk stadium deze projecten zich bevonden, wanneer de oplevering verwacht werd en of die projecten op elkaar afgestemd waren, was

KWALITEITSMANAGEMENT

Het is helemaal duidelijk waar de organisatie voor staat en de klanten zijn er voor, maar u kunt die klanten nog beter van dienst zijn. En het moet mogelijk zijn om dat tegen lagere kosten te doen!

Antonie Reichling helpt u uw processen en organisatie zo in te richten, dat effectiviteit en efficiency gegarandeerd zijn in een omgeving waarin continue verbeteren een tweede natuur is.

Zodat u waarmaakt wat u hebt beloofd en een cultuur ontstaat, waarin alle medewerkers er aan werken om zowel de verwachtingen van de klanten te overtreffen, als de toekomst voor henzelf en de organisatie te garanderen.

PROGRAMMA- EN PROJECTMANAGEMENT

Of u nu strategie-uitvoering of kwaliteit managet, in beide gevallen zult u verbeteringen en veranderingen moeten doorvoeren. Kleine, maar ook grote veranderingen die een aanzienlijke inspanning van een multidisciplinair team vragen.

En daarnaast moet iedereen, u incluis, zijn ‘gewone’ werk blijven doen. Hoe zorgt u dat u uw krachten op de juiste plaats inzet en dat die inzet zinvolle resultaten oplevert?

Antonie Reichling helpt u die keuzes voor projecten te maken, waarmee u de goede resultaten nastreeft in het licht van uw strategie. En in uw overweging de beschikbare verandercapaciteit van uw organisatie bewust meeneemt. Ook als dat wat minder goed uitkomt.

Uw projectmanagers en teams op hun beurt helpt Antonie die resultaten goed te realiseren mét een kostenbewuste houding. En flexibel, maar kritisch om te gaan met die wijzigingen die zich ongetwijfeld tussentijds voordoen.

Zodat uw organisatie steeds op weg is naar een betere toekomst, met zinvolle projecten die de organisatie kan dragen en waar alle medewerkers met overtuiging en plezier aan werken.