Leiderschap versterken? Nóg meer chaos!

Hoe een goed idee slecht kan uitpakken De organisatie is uit zijn ‘jasje van processen’ gegroeid. Projectmanagers hebben steeds meer moeite bijdragen los te krijgen van andere medewerkers. Samenwerking gaat

Share
Interculturele vaardigheid check

Organisaties en teams waarvan de leden uit verschillende landen komen, met verschillende achtergronden en etniciteit, waarin vrouwen en mannen werken, soms met functiebeperkingen, betekenen een extra uitdaging én een extra

Share
Brancheorganisatie

Het centraal bureau had ruim 40 projecten onderhanden, maar in welk stadium deze projecten zich bevonden, wanneer de oplevering verwacht werd en of die projecten op elkaar afgestemd waren, was

Share
Brancheorganisatie jeugdzorg

Alle jeugdzorg-instellingen in Nederland moesten in enkele jaren, om hun financiering te behouden, HKZ certificatie behalen. De brancheorganisatie wilde hen daarbij centraal ondersteunen. Antonie Reichling begeleidde de brancheorganisatie in de

Share
Vereniging van zorgverleners

Na drie jaar waren bijna de helft van de projecten uit het meerjarenplan van de vereniging of niet gestart, of niet op tijd klaar. Prioriteitstelling met in acht name van

Share
Organisatie voor watermanagement

Een infrastructuur renovatieproject was behoorlijk fout gegaan. Een groot aantal partijen was betrokken, iedereen gaf de aannemer de schuld, en het zag er niet naar uit dat iemand van de

Share