Leiderschap versterken? Nóg meer chaos!

Hoe een goed idee slecht kan uitpakken De organisatie is uit zijn ‘jasje van processen’ gegroeid. Projectmanagers hebben steeds meer moeite bijdragen los te krijgen van andere medewerkers. Samenwerking gaat

Share
Interculturele vaardigheid check

Organisaties en teams waarvan de leden uit verschillende landen komen, met verschillende achtergronden en etniciteit, waarin vrouwen en mannen werken, soms met functiebeperkingen, betekenen een extra uitdaging én een extra

Share

Het afdelingshoofd monitorde de voortgang en de kosten van haar projecten op een A3-spreadsheet. Over het geheel klopte alles, maar op onderdelen deden zich steeds problemen voor met ontbrekende middelen

Share
Europese administratieve organisatie

Om haar strategie uit te voeren, subsidieert de organisatie projecten. De organisatie heeft echter onvoldoende zicht op de goede aanwending van de subsidies en de projectresultaten kunnen beter. Antonie Reichling

Share