Het afdelingshoofd monitorde de voortgang en de kosten van haar projecten op een A3-spreadsheet. Over het geheel klopte alles, maar op onderdelen deden zich steeds problemen voor met ontbrekende middelen

Share
Europese administratieve organisatie

Om haar strategie uit te voeren, subsidieert de organisatie projecten. De organisatie heeft echter onvoldoende zicht op de goede aanwending van de subsidies en de projectresultaten kunnen beter. Antonie Reichling

Share
Brancheorganisatie

Het centraal bureau had ruim 40 projecten onderhanden, maar in welk stadium deze projecten zich bevonden, wanneer de oplevering verwacht werd en of die projecten op elkaar afgestemd waren, was

Share
Brancheorganisatie jeugdzorg

Alle jeugdzorg-instellingen in Nederland moesten in enkele jaren, om hun financiering te behouden, HKZ certificatie behalen. De brancheorganisatie wilde hen daarbij centraal ondersteunen. Antonie Reichling begeleidde de brancheorganisatie in de

Share
Vereniging van zorgverleners

Na drie jaar waren bijna de helft van de projecten uit het meerjarenplan van de vereniging of niet gestart, of niet op tijd klaar. Prioriteitstelling met in acht name van

Share
Organisatie voor watermanagement

Een infrastructuur renovatieproject was behoorlijk fout gegaan. Een groot aantal partijen was betrokken, iedereen gaf de aannemer de schuld, en het zag er niet naar uit dat iemand van de

Share
Machinefabriek, multinational

Het Europese hoofdkantoor van Amerikaanse multinational definieerde een aantal lean projecten, maar projectleiders en hun teams hadden geen ervaring met gestructureerde probleem aanpak. Resultaat laten zien was noodzakelijk, anders nam

Share
Machinefabriek, multinational en familiebedrijf

Als kleine leverancier van wereldspelers was het noodzaak om met alle vestigingen en nationaliteiten uniform op te treden, maar de onderlinge verschillen waren groot. In enkele dagen nam Antonie Reichling

Share
Japanse machinefabriek

De opstart van projecten liep goed, maar de uitvoering en monitoring waren matig. Alhoewel alle projectmanagers een Microsoft Project opleiding hadden gehad, liet de structuur te wensen over, hadden zij

Share
Ontwikkelaar en exploitant infrastructurele projecten

De projectmanagers in de internationale organisatie hadden moeite hun deadlines te halen en binnen budget te blijven op hun langlopende en kapitaalintensieve projecten. Projectcoördinatie was moeizaam, verantwoordelijkheden leken onvoldoende duidelijk.

Share