Leiderschap versterken? Nóg meer chaos!

Hoe een goed idee slecht kan uitpakken De organisatie is uit zijn ‘jasje van processen’ gegroeid. Projectmanagers hebben steeds meer moeite bijdragen los te krijgen van andere medewerkers. Samenwerking gaat

Share
Luisteren, samenvatten, inleven!

Recent had ik contact met een callcenter medewerker van de nabestaandendesk van een grote bank. Het betrof de in mijn ogen abusievelijk niet verwerkte opheffing van de rekening van mijn

Share
Effectief leiderschap

Op 16/2/10 publiceerde collega Iena Pol een artikel op Managementsite Effectief leiderschap, Balans tussen beheersen en vertrouwen (http://www.managementsite.nl/8697/leiderschap/effectief-leiderschap.html#comment-10171). Aan haar zinsneden ‘Het los durven laten van de spiraal van meer

Share
Eisenhower de baas: hoe organisatieontwikkeling een stevige plek krijgt

Vorige week interviewde ik een directeur. Zijn organisatie had eind 2006 als een van de eerste in de branche een HKZ-certificaat behaald. Zij waren daar – terecht – trots op.

Share
Multitasken? Niet doen!

Multitasken, noodgedwongen, modieus, verslavend. Heel wat van mijn klanten zijn er ware ‘meesters’ in. Onze kinderen? Huiswerk, muziek, gebeld worden en SMS, Windows Live, Hyves. Minstens 5 dingen tegelijk. En

Share
Leiderschapsjournalistiek, soms een stap te ver?

‘Elk nadeel heb z’n voordeel’, met een hernia kom je aan achterstallig leeswerk toe. Zo las ik in de Management Team van 16/12/2011 Leiderschap in 13 stukken van de hand

Share
Interculturele vaardigheid check

Organisaties en teams waarvan de leden uit verschillende landen komen, met verschillende achtergronden en etniciteit, waarin vrouwen en mannen werken, soms met functiebeperkingen, betekenen een extra uitdaging én een extra

Share

Het afdelingshoofd monitorde de voortgang en de kosten van haar projecten op een A3-spreadsheet. Over het geheel klopte alles, maar op onderdelen deden zich steeds problemen voor met ontbrekende middelen

Share
Europese administratieve organisatie

Om haar strategie uit te voeren, subsidieert de organisatie projecten. De organisatie heeft echter onvoldoende zicht op de goede aanwending van de subsidies en de projectresultaten kunnen beter. Antonie Reichling

Share
Brancheorganisatie

Het centraal bureau had ruim 40 projecten onderhanden, maar in welk stadium deze projecten zich bevonden, wanneer de oplevering verwacht werd en of die projecten op elkaar afgestemd waren, was

Share